ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành công của công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc đã để lại bài học kinh nghiệm đối với các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó có Việt Nam là

  • A. 
   tập trung ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng.
  • B. 
   chuyển sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.
  • C. 
   tập trung vào chính sách mở cửa, xây dựng các đặc khu kinh tế.
  • D. 
   xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199983

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF