OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là

  • A. 
   khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • B. 
   kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • C. 
   mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất. 
  • D. 
   khoa học đi trước, mở đường cho lực lượng sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199968

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON