OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ sở quyết định để Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu sau chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
  • B. 
   sự ủng hộ của các nước tư bản đồng minh đã bị Mĩ khống chế.
  • C. 
   tiềm lực kinh tế và quân sự của to lớn của Mĩ.   
  • D. 
   sự suy yếu của các nước tư bản Tây Âu và sự lớn mạnh của Liên Xô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199963

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON