OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực dân Anh đưa ra phương án Mao- bát -Tơn  chia Ấn Độ Thành hai quốc gia tự trị dựa trên cơ sở tôn giáo đã chứng tỏ

  • A. 
   cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ hoàn toàn thắng lợi
  • B. 
   thực dân Anh đã hoàn thành việc cai trị Ấn Độ.
  • C. 
   thực dân Anh không thể cai trị Ấn Độ như cũ được nữa.
  • D. 
   thực dân Anh không quan tâm đến việc cai trị Ấn Độ nữa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199965

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON