OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc cơ bản nào của Liên hợp quốc để giải quyết vấn đề ở Biển Đông hiện nay?

  • A. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
  • B. 
    Bình đẳng  chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • C. 
   Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.
  • D. 
   Chung sống hoà bình và đảm bảo sự nhất trí giữa 5 nước lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199975

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON