OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trật tự "hai cực Ianta" bị sụp đổ vì

  • A. 
   Liên Xô và Mĩ chấm dứt chiến tranh lạnh.
  • B. 
   ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ bị thu hẹp ở nhiều nơi trên thế giới.
  • C. 
   Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
  • D. 
   "cực" Liên Xô đã tan rã, hệ thống chủ nghĩa xã hội ở không còn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199982

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON