ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) đã có tác động tích cực gì đối với phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam trong năm 1945?

  • A. 
   Việt Nam không phải chịu sự tác động của cuộc đối đầu Xô- Mĩ.
  • B. 
   Tiêu diệt phát xít Nhật, tạo thời cơ để nhân dân Việt Nam nổi dậy khởi nghĩa.
  • C. 
   Việt Nam nhận được sự ủng hộ từ tổ chức Liên Hợp Quốc.
  • D. 
   Việt Nam không bị thực dân Pháp quay trở lại xâm lược.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  iệc Hội nghị Ianta chủ trương nhanh chóng tiêu diệt phát xít Nhật. Nhật đầu hàng Đồng minh cũng là mốc đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc - kẻ thù của nhân dân Việt Nam đã gục ngã => Tạo thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tiến hành Cách mạng tháng Tám thắng lợi. Còn lại việc Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam, sau đó là sự can thiệp của Mĩ đều bắt nguồn từ hạn chế của hội nghị Ianta. Liên Hợp Quốc thời kì này vẫn chưa thực sự phát huy được vai trò của mình.

  Đáp án cần chọn là: B

  Chú ý:

  Nhật đầu hàng đồng minh cũng là nhân tố quan trọng tạo thời cơ cho các quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á nổi dậy và giành thắng lợi. Trong đó:

  - Ngày 17/8/1945: Inđônêxia tuyên bố độc lập.

  - Ngày 2/9/1945: Việt Nam tuyên bố độc lập.

  - Ngày 12/10/1945: Lào tuyên bố độc lập.

  Các quốc gia còn lại ở Đông Nam Á giải phóng được phần lớn lãnh thổ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211054

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF