ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đáp án nào đúng nhất khi kể tên một số ta chỉ chuyên môn của Liên hợp quốc?

  • A. 
   UNDP, UNESCO, IMF, WHO, UNICEF.
  • B. 
   WB, INTERPOL, UNICEF, FAO, APE. 
  • C. 
   WHO, IMF, UNFP, WB, UEFA.
  • D. 
   WHO, FAO, UNICEF, TPP. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - UNDP: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại VN 

  - UNESCO: viết tắt của United Nations Educational Scientific and - Cultural Organization, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc 

  - IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế

  - WHO: Tổ chức Y tế Thế giới

  - UNICEF: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211107

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF