ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những vấn đề quan trọng và cấp bách cần giải quyết buộc phe Đồng minh phải triệu tập Hội nghị Ianta (2 - 1945) là:

  • A. 
   tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
  • B. 
   nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
  • C. 
   nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
  • D. 
   phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Lời giải chi tiết:

  Đầu năm 1945,  khi cục diện chiến tranh thế giới thứ hai  bước vào giai đoạn kết thúc trên thế giới diễn ra nhiều mâu thuẫn , tranh chấp trên thế giới . Cụ thể là giữa các nước đồng minh với các nước phát xít đã nổi lên. Lúc này các nước tham gia có tiếng nói trong cuộc chiến tranh thế giới đặt ra vấn đề là cần phải đi đến một hội nghị để giải quyết các vấn đề bức xúc mà trong đó nổi bật là 3 vấn đề:

  - Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, kết thúc chiến tranh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

  - Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, thiết lập một trật tự mới, một nền hòa bình trên thế giới.

  - Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận sau chiến tranh. Tức là giữa các nước tham gia vào việc tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít họ đòi phải có một quyền lợi của riêng mình. Trong 3 vấn đề được đưa ra đây được xem là vấn đề lớn nhất cần được giải quyết.

  => Buộc phe Đồng minh phải triệu tập Hội nghị Ianta (2 - 1945).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211091

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF