OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục đích của việc kí kết Hiến chương ASEAN là

  • A. 
   Xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh.
  • B. 
   Xây dựng ASEAN thành một tổ chức hợp tác toàn diện.
  • C. 
   Xây dựng ASEAN thành một cộng đồng kinh tế, văn hóa.
  • D. 
   Xây dựng ASEAN thành một tổ chức năng động và hiệu quả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 11/2007, các nước thành viên ASEAN đã kí bản Hiến chương ASEAN nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211049

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON