ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố khách quan dẫn tới sự ra đời của tổ chức ASEAN là

  • A. 
   Sự gần gũi về địa lí, tương đồng về lịch sử, kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên.
  • B. 
   Nhu cầu giúp đỡ nhau giải để quyết khó khăn và phát triển của các nước thành viên.
  • C. 
   Sự xuất hiện của những tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới.
  • D. 
   Nhu cầu hạn chế ảnh hưởng của Mĩ và chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Các đáp án A, B, D: là nguyên nhân chủ quan dẫn tới sự ra đời của ASEAN.

  - Đáp án C: những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, thành công của Khối thị trường chung châu Âu là nguyên nhân khách quan quan trọng cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211037

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF