OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp ước Bali năm 1976 đánh dấu bước phát triển mới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vì đã

  • A. 
   Đề ra các biện pháp để nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế.
  • B. 
   Xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.
  • C. 
   Đề ra các biện pháp xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, tự do, trung lập.
  • D. 
   Đề ra các biện pháp cụ thể về hợp tác kinh tế, chính trị trong khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiệp ước Bali năm 1976 đánh dấu sự khởi sắc, bước phát triển mới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vì đã đề ra các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN bao gồm:

  + Tôn trọng chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các nước thành viên.

  + Cam kết không đe dọa vũ lực, không sử dụng vũ lực trong khu vực.

  + Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  + Thúc đẩy quá trình hợp tác về kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211044

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON