ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là mục đích triệu tập Hội nghị Ianta (tháng 2-1945)?

  • A. 
   Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.     
  • B. 
   Thành lập khối Đồng minh chống phát xít.
  • C. 
   Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
  • D. 
   Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Các đáp án A, C, D: là vấn đề cấp bách đặt ra cho các cường quốc Đồng minh khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết => Cũng đồng thời là mục đích triệu tập hội nghị Ianta (2-1945).

  - Đáp án B: khối Đồng minh chống phát xít được thành lập từ năm 1942 -> Đây không phải mục đích triệu tập hội nghị Ianta.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211071

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF