OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập trong bối cảnh

  • A. 
   Các nước Đông Nam Á đang kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
  • B. 
   Hầu hết các nước Đông Nam Á đang chống chủ nghĩa thực dân cũ.
  • C. 
   Hầu hết các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập.
  • D. 
   Các nước Đông Nam Á đang phát triển mạnh mẽ kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi hầu hết các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập, trước yêu cầu hợp tác để phát triển kinh tế trong hoàn cảnh nhiều khó khăn => Năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211039

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON