OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trật tự hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở thỏa thuận của những cường quốc nào?

  • A. 
   Liên Xô, Anh, Pháp.
  • B. 
   Liên Xô, Mĩ, Anh.
  • C. 
   Liên Xô, Anh, Trung Quốc.
  • D. 
   Anh, Pháp, Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Lời giải chi tiết:

  Hội nghị Ianta được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 2 năm 1945 với sự tham gia của nguyên thủ 3 cường quốc là Xtalin (Liên Xô), Rudơven (Mỹ) và Sớcsin (Anh)- đại diện của ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít. Sau này lịch sử gọi đây là trật tự Ianta vì nó diễn ra tại Ianta (Liên Xô).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211096

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON