ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tương lai của Nhật Bản được quyết định như thế nào theo Hội nghị Ianta (2-1945)?

  • A. 
   Nhật Bản bị quân đội Mĩ chiếm đóng.
  • B. 
   Nhật Bản vẫn giữ nguyên trạng.
  • C. 
   Quân đội Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin của Nhật Bản.
  • D. 
   Nhật Bản trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211089

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF