ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiến chương Liên hợp quốc và quyết định chính thức thành lập Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị nào?

  • A. 
   Hội nghị Xanpanxixco (từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945).
  • B. 
   Hội nghị Pốt-xđam (Đức) (7/8/1945).
  • C. 
   Hội nghị Ianta (Liên Xô) (từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945).
  • D. 
   Hội nghị Ianta và Pốt – xđam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Lời giải chi tiết:

  Sau một thời gian chuẩn bị từ ngày 25-4 đến ngày 26-6-1945 một hội nghị quốc tế lớn họp tại Xan Phranxixco (Mĩ) với sự tham gia của đại biểu 50 nước để tham qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc. Ngày 24-10-1945 , với sự phê chuẩn của quốc hội các nước thành viên, bản Hiến chương chính thức có hiệu lực. Sau này người ta lấy ngày này làm ngày liên hợp quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211101

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF