ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là nguyên nhân dẫn tới việc các cường quốc đồng minh triệu tập Hội nghị Ianta (2-1945)?

  • A. 
   Yêu cầu nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.
  • B. 
   Yêu cầu tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
  • C. 
   Yêu cầu thắt chặt khối đồng minh chống phát xít.
  • D. 
   Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh. Đó là:

  1- Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

  2- Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

  3- Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

  Trong bối cảnh đó, một hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) (2-1945)

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211069

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF