OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc kí kết Hiệp ước thân thiện và hợp tác có ý nghĩa như thế nào với các nước Đông Nam Á?

  • A. 
   Đề ra các biện pháp tích cực giúp nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế.
  • B. 
   Xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.
  • C. 
   Đề ra các biện pháp xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, tự do, trung lập.
  • D. 
   Đánh dấu sự khởi sắc, bước phát triển mới của ASEAN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiệp ước thân thiện và hợp tác ( gọi tắt là Hiệp ước Bali) năm 1976 đã đề ra các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN bao gồm:

  + Tôn trọng chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các nước thành viên.

  + Cam kết không đe dọa vũ lực, không sử dụng vũ lực trong khu vực.

  + Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  + Thúc đẩy quá trình hợp tác về kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên.

  => Hiệp ước này có ý nghĩa đánh dấu sự khởi sắc, bước phát triển mới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211043

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON