ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
  • Câu hỏi:

    Vì sao hiệp ước Bali (2-1976) đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

    • A. 
      Kinh tế ASEAN bắt đầu tăng trưởng.
    • B. 
      Mối quan hệ giữa các nước hoà dịu.
    • C. 
      ASEAN được nâng tầm ảnh hưởng trên thế giới.
    • D. 
      Hiệp ước Bali xây dựng nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

    Sự khởi sắc của tổ chức ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao Bali (2/1976) vì:  Hiệp ước Bali  xây dựng nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình; hợp tác, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

    Đáp án cần chọn là: D

    Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211042

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF