ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1945, những quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

  • A. 
   Lào, Mianma, Campuchia
  • B. 
   Việt Nam, Lào, Mianma
  • C. 
   Inđônêxia, Việt Nam, Philíppin 
  • D. 
   Inđônêxia, Việt Nam, Lào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200234

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF