OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1973 trở đi, kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng suy thoái, do

  • A. 
   Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới (1973)
  • B. 
   Mĩ không tham gia vào các cuộc chiến tranh trên thế giới
  • C. 
   Các nước Mĩ Latinh giành độc lập, Mĩ mất thị trường tiêu thụ
  • D. 
   Các nước đồng minh không có khả năng trả nợ cho Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200255

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF