OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra từ

  • A. 
   Những năm 40 của thế kỉ XX
  • B. 
   Sau Chiến tranh thế giới thứ hai
  • C. 
   Sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 
  • D. 
   Nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200242

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON