OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là gì?

  • A. 
   Đạt nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước
  • B. 
   Hợp tác khu vực ngày càng được mở rộng và đẩy mạnh
  • C. 
   Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị
  • D. 
   Lần lượt các nước đã trở thành các quốc gia độc lập, tự chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200262

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF