OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là:

  • A. 
   Tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc
  • B. 
   Kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất
  • C. 
   Hạn chế sự tăng trưởng kinh tế
  • D. 
   Hạn chế sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200231

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON