OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ của Liên Xô là gì?

  • A. 
   Tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kéo dài
  • B. 
   Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm; thực hiện đa nguyên, đa đảng
  • C. 
   Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tiến hành cải cách và mở cửa
  • D. 
   Củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200263

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF