ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phản ánh đúng nét tương đồng về sự hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

  • A. 
   Nhu cầu liên kết, hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển
  • B. 
   Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực
  • C. 
   Liên kết để hạn chế ảnh hưởng của cường quốc bên ngoài vào khu vực
  • D. 
   Sự hợp tác giữa các nước thành viên diễn ra trên nhiều lĩnh vực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200243

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF