ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?

  • A. 
   Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập
  • B. 
   Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản
  • C. 
   Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công
  • D. 
   Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200258

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF