OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1951 - 2000 là

  • A. 
   Cải thiện quan hệ với Liên Xô
  • B. 
   Hướng mạnh về Đông Nam Á
  • C. 
   Hướng về các nước châu Á
  • D. 
   Liên minh chặt chẽ với Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200252

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON