OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xu thế toàn cầu hoá trên thế giới là hệ quả của

  • A. 
   Quá trình thống nhất thị trường thế giới
  • B. 
   Sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia
  • C. 
   Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ
  • D. 
   Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200249

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON