ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút của

  • A. 
   Báo Nhân đạo
  • B. 
   Báo Sự thật
  • C. 
   Báo Thanh niên
  • D. 
   Báo Người cùng khổ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200248

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF