ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Đông Dương trong hoàn cảnh

  • A. 
   Sau khi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất kết thúc
  • B. 
   Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, nước Pháp bị thiệt hại nặng nề
  • C. 
   Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu
  • D. 
   Chiến tranh thế giới thứ nhất đang trong giai đoạn quyết liệt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200256

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF