OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục đích của tổ chức Liên Hợp Quốc được nêu rõ trong Hiến chương là

  • A. 
   Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước.
  • B. 
   Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • C. 
   Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, Italia và Nhật Bản.
  • D. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiến chương của Liên Hợp Quốc đã nêu rõ mục đích của tổ chức này là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207758

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF