ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đều là những chiến dịch mang tính chất

  • A. 
   Là chiến tranh bảo vệ tổ quốc, lấy ít địch nhiều.
  • B. 
   Là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.
  • C. 
   Là cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh giải phóng dân tộc.
  • D. 
   Là chiến tranh giành độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trước chiến dịch Điên Biên Phủ, Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân – chống Pháp giành độc lập dân tộc. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ được kí kết nhưng chỉ có miền Bắc được giải phóng – nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ của cuộc cách mạng này, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Còn miền Nam vẫn tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Với thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ này đã được hoàn thành.

  => Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đều là những chiến dịch mang tính chất là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207691

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF