OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

  • A. 
   Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực với nhau.
  • B. 
   Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.     
  • C. 
   Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm cường quốc.
  • D. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Các đáp án B, C, D: đều là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.

  - Đáp án A: là nguyên tắc hoạt động của ASEAN.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207755

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON