ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là điểm tương đồng giữa cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội ngày 6-1-1946 và ngày 25-4-1976?

  • A. 
   Đều nhằm lật đổ chính quyền cũ ở địa phương.
  • B. 
   Đều là các cuộc vận động chính trị để làm thất bại âm mưu chia rẽ, lật đổ của kẻ thù.
  • C. 
   Đều tạo cơ sở pháp lý và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
  • D. 
   Đều diễn ra sau một thời gian dài đất nước bị chia cắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm tương đồng giữa hai cuộc tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 và 25-4-1976:

  - Đều diễn ra sau một thời gian dài đất nước bị chia cắt:

  + Việt Nam đã bị chia cắt thành 3 kì với 3 chế độ chính trị khác nhau và sáp nhập vào Liên bang Đông Dương (6-1-1946)

  + Việt Nam bị chia cắt thành 2 miền với 2 chế độ chính trị khác nhau (25-4-1976)

  - Đều là các cuộc vận động chính trị để làm thất bại âm mưu chia rẽ, lật đổ của kẻ thù

  - Đều tạo cơ sở pháp lý và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

  Đáp án A: tổng tuyển cử là bầu ra quốc hội, từ đó kiện toàn bộ máy chính quyền trung ương

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207744

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF