OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là thuận lợi cơ bản của Việt Nam sau năm 1975?

  • A. 
   Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trên phạm vi cả nước.
  • B. 
   Đất nước đã hoà bình, thống nhất.
  • C. 
   Uy tín Việt Nam trên thế giới được nâng cao.
  • D. 
   Các thế lực thù địch chống phá cách mạng đã được dẹp yên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thực tế, sau năm 1975 mặc dù chính quyền Sài Gòn đã bị lật đổ nhưng những tàn dư của nó vẫn còn tồn tại. Các thế lực phản động ra sức hoạt động, tìm cách chống phá cách mạng Việt Nam. Mĩ thực hiện chính sách bao vây, cấm vận. Do đó đây không phải là thuận lợi mà là khó khăn lớn của Việt Nam sau năm 1975.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207750

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF