ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các dữ liệu cho phù hợp với trình tự thời gian.

  (1) Mặt trận dân chủ Đông Dương.

  (2) Mặt trận Liên Việt.

  (3) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  (4) Mặt trận Việt Minh.

  • A. 
   (4), (3), (2), (1)
  • B. 
   (1), (2), (3), (4)
  • C. 
   (2), (3), (4), (1)
  • D. 
   (1), (4), (2), (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (1) Mặt trận Dân chủ Đông Dương (3-1938)

  (4) Mặt trận Việt Minh (19-5-1941)

  (2) Mặt trận Liên Việt (3-1951)

  (3) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955)

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207727

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF