OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Liên Hợp quốc hoạt động dựa trên nguyên tắc nào sau đây?

  • A. 
   Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.
  • B. 
   Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.
  • C. 
   Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
  • D. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Liên Hợp quốc hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:

  - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

  - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

  - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

  - Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

  - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

  Đáp án A là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN .

  Đáp án B, C là mục đích thành lập của Liên Hợp quốc.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207757

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON