OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 đều tấn công vào

  • A. 
   Mục tiêu kinh tế và chính trị.
  • B. 
   Cơ quan đầu não của địch.
  • C. 
   Nơi địch mạnh.
  • D. 
   Nông thôn, đồng bào, rừng núi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Chiến dịch Điện Biên Phủ: tấn công vào các cứ điểm, cụm cứ điểm thuộc tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Thực hiện lối đánh công kiên, tiêu diệt toàn bộ các cứ điểm thuộc ba phân khu: Bắc, Nam và Trung Tâm.

  - Chiến dịch Hồ Chí Minh: tấn công vào thành phố Sài Gòn, nơi tập trung các cơ quan đầu não của kẻ thù. Đây là nơi địch mạnh.

  Đáp án cần chọn là: C

  Chú ý

  - Chiến dịch Điện Biên Phủ:

  + Mục tiêu: Nhằm vào một mục tiêu quân sự.

  + Địa bản: vùng nông thôn, rừng núi tập trung ở các tỉnh Tây Bắc.

  - Chiến dịch Hồ Chí Minh:

  + Mục tiêu: Nhằm vào cơ quan đầu nào của địch (cả quân sự và chính trị).

  + Địa bàn: thành Phố Sài Gòn và các tỉnh đồng bằng Nam Bộ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207689

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON