OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

  • A. 
   Tạo khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ ngoại giao.
  • B. 
   Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
  • C. 
   Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  • D. 
   Tiếp tục hoàn thành thống nhất đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Các đáp án A, C, D: đều là ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  - Đáp án B: là ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207751

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON