OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất là

  • A. 
   Đề ra chủ trương biện pháp để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
  • B. 
   Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  • C. 
   Tạo điều kiện để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực còn lại.
  • D. 
   Tạo điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ý nghĩa quan trọng nhất của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất là hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, từ đó tạo điều kiện để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực còn lại, cả nước có thể đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207748

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF