ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi, vì sao?

  • A. 
   Vì chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.
  • B. 
   Vì tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.
  • C. 
   Vì có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập .
  • D. 
   Vì hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199959

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF