OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ:

  Hình hộp chữ nhật trên có những cạnh bằng nhau là:

  • A. 
   AB = CD = MN = PQ 
  • B. 
   AM = BN=CP = DQ 
  • C. 
   AD = BC = MQ = NP 
  • D. 
   Cả A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình hộp chữ nhật đã cho có các cạnh bằng nhau là:

  AB = CD = MN = PQ;

  AM = BN = CP = DQ;

  AD = BC = MQ = NP.

  Vậy cả A, B, C đều đúng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271926

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON