OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai bến sông A và B cách nhau 32km. Cùng một lúc ca nô thứ nhất đi xuôi dòng từ A đến B và ca nô thứ hai đi ngược dòng từ B đến A. Hỏi sau bao lâu hai ca nô sẽ gặp nhau, biết vận tốc của hai ca nô khi nước lặng đều bằng 20 km/giờ và vận tốc dòng nước là 2 km/giờ.

  • A. 
   48 phút 
  • B. 
   45 phút 
  • C. 
   40 phút 
  • D. 
   36 phút 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vận tốc của ca nô thứ nhất là:

  20 + 2 = 22 (km/giờ)

  Vận tốc của ca nô thứ hai là:

  20 − 2 = 18 (km/giờ)

  Hai ca nô gặp nhau sau khi đi số thời gian là:

  32 : (22 + 18) = 0,8 (giờ)

  0,8 giờ = 48 phút

  Đáp số: 48 phút.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271931

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON