OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một căn phòng hình lập phương có cạnh 5,5m. Hỏi không khí chứa trong phòng nặng bao nhiêu ki-lô-gam, biết 1 lít không khí nặng 1,2 gam?

  • A. 
   14,52kg 
  • B. 
   21,78kg 
  • C. 
   99,5kg 
  • D. 
   199,65kg 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đổi 5,5m = 55dm

  Thể tích căn phòng đó là:

  55 x 55 x 55 = 166375 (dm3)

  166375dm3 = 166375 (lít)

  Vậy thể tích không khí chứa trong phòng là 166375 lít.

  Khối lượng của không khí chứa trong phòng là:

  1,2 x 166375 = 199650 (g)

  199650 = 199,65 kg

  Đáp số: 199,65kg.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271927

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON