OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một đội công nhân trong ba ngày sửa được 2km15m đường. Ngày thứ nhất đội sửa được 425m đường, ngày thứ hai sửa được gấp 2 lần ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ ba đội đó sửa được bao nhiêu mét đường? 

  • A. 
   675m 
  • B. 
   740m 
  • C. 
   850m 
  • D. 
   1065m 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi: 2km15m = 2015m

  Ngày thứ hai đội sửa được số mét đường là:

  425 x 2 = 850 (m)

  Trong hai ngày đầu đội sửa được số mét đường là:

  425 + 850 = 1275 (m)

  Ngày thứ ba đội sửa được số mét đường là:

  2015 - 1275 = 740 (m)

  Đáp số: 740m

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271912

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON