OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhân dịp ngày lễ 30/4, siêu thị Pico Plaza đã giảm giá bán 15% một chiếc điện thoại Samsung, tuy vậy siêu thị vẫn lãi 10,5% so với tiền vốn. Hỏi nếu không giảm giá thì siêu thị được lãi bao nhiêu nhiêu phần trăm so với tiền vốn?

  • A. 
   12% 
  • B. 
   15% 
  • C. 
   20% 
  • D. 
   30% 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tỉ số phần trăm giữa giá bán dịp 30/4 và giá bán khi không giảm giá của chiếc điện thoại đó là:

  100% − 15% = 85% (giá bán khi không giảm giá)

  Tỉ số phần trăm giữa giá bán dịp 30/4 và giá vốn của chiếc điện thoại đó là:

  100% + 10,5% = 110,5% (giá vốn)

  Nếu không giảm giá, tỉ số phần trăm giữa giá bán và giá vốn của chiếc điện thoại đó là:

  100 : 85 × 110,5 = 130% (giá vốn)

  Nếu không giảm giá cửa hàng lãi số phần trăm so với giá vốn là:

  130% − 100% = 30%

  Đáp số: 30%.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271924

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON