OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một người có 3 tạ gạo tẻ và gạo nếp. Sau khi người đó bán đi 65kg gạo tẻ và 30kg gạo nếp thì còn lại số gạo nếp bằng 1/4 số gạo tẻ. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

  • A. 
   259kg gạo tẻ; 41kg gạo nếp
  • B. 
   229kg gạo tẻ; 71kg gạo nếp 
  • C. 
   225kg gạo tẻ; 75kg gạo nếp 
  • D. 
   400kg gạo tẻ; 100kg gạo nếp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi 3 tạ = 300kg

  Sau khi bán, người đó còn lại số ki-lô-gam gạo tẻ và gạo nếp là:

  300 - 65 - 30 = 205 (kg)

  Ta có

  4 + 1 = 5 (phần)

  Giá trị một phần hay số gạo nếp còn lại sau khi bán là:

  205 : 5 = 41 (kg)

  Ban đầu người đó có số ki-lô-gam gạo nếp là:

  41 + 30 = 71 (kg)

  Ban đầu người đó có số ki-lô-gam gạo nếp là:

  300 - 71 = 229 (kg)

  Đáp số: 229kg gạo tẻ; 71kg gạo nếp

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271889

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON