OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 38,5 lít dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứu nhất 5,75 lít dầu nhưng ít hơn thùng thứ ba 7,2 lít dầu. Hỏi ba thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu?

  • A. 
   144,2 lít 
  • B. 
   154,2 lít 
  • C. 
   134,2 lít 
  • D. 
   124,2 lít 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thùng thứ hai có số lít dầu là:

  38,5 + 5,75 = 44,25 (lít)

  Thùng thứ ba có số lít dầu là:

  44,25 + 7,2 = 51,45 (lít)

  Cả ba thùng có số lít dầu là:

  38,5 + 44,25 + 51,45 = 134,2 (lít)

  Đáp số: 134,2 lít 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271934

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON